Top Players



Rank Flag Name Level
1     Scrub
        Epic Elite Knight
141
2     Australia
        Knight
137
3     -old Powerz-
        Epic Elite Knight
137
4     - Swdmr -
        Epic Elite Knight
134
5     Riesen
        Epic Elite Knight
133
6     Mr Of Hell
        Spin Elite Knight
133
7     Hunter Ek
        Epic Elite Knight
129
8     Lalax
        Spin Elite Knight
125
9     Spectraazz
        Epic Elite Knight
125
10     Rebellion
        Epic Elite Knight
124
11     Stola Rules
        Knight
122
12     Budweiser
        Epic Elite Knight
120
13     Wait
        Epic Elite Knight
120
14     Zayko
        Epic Elite Knight
120
15     - Ingrid Lafleur -
        Epic Elite Knight
119
16     Doctor Powerz
        Epic Elite Knight
119
17     Iego
        Epic Elite Knight
119
18     -old Powerzz-
        Epic Elite Knight
118
19     Koen
        Epic Elite Knight
118
20     - Miichal -
        Epic Elite Knight
116
21     Seppuku
        Mixed Elite Knight
115
22     Tankaloty
        Epic Elite Knight
115
23     San Francisco
        Knight
115
24     Yooo
        Epic Elite Knight
114
25     Fearless
        Epic Elite Knight
114
26     Flugel
        Elite Knight
114
27     Helenaa
        Elite Knight
114
28     Sinned
        Mixed Elite Knight
114
29     Rhenzo
        Epic Elite Knight
113
30     Elijah Jr
        Epic Elite Knight
112