Top PlayersRank Flag Name Level
1     Scrub
        Epic Elite Knight
140
2     Australia
        Knight
137
3     -old Powerz-
        Epic Elite Knight
137
4     - Swdmr -
        Epic Elite Knight
134
5     Riesen
        Epic Elite Knight
133
6     Mr Of Hell
        Spin Elite Knight
133
7     Hunter Ek
        Epic Elite Knight
129
8     Rebellion
        Epic Elite Knight
128
9     Lalax
        Spin Elite Knight
125
10     Spectraazz
        Epic Elite Knight
125
11     Doctor Powerz
        Epic Elite Knight
123
12     Wait
        Epic Elite Knight
123
13     Stola Rules
        Knight
121
14     Budweiser
        Epic Elite Knight
120
15     Zayko
        Epic Elite Knight
120
16     - Ingrid Lafleur -
        Epic Elite Knight
119
17     Iego
        Epic Elite Knight
119
18     -old Powerzz-
        Epic Elite Knight
118
19     Koen
        Epic Elite Knight
118
20     Tankaloty
        Epic Elite Knight
117
21     - Miichal -
        Epic Elite Knight
116
22     Seppuku
        Mixed Elite Knight
115
23     Yooo
        Epic Elite Knight
114
24     Fearless
        Epic Elite Knight
114
25     Flugel
        Elite Knight
114
26     Helenaa
        Elite Knight
114
27     Sinned
        Mixed Elite Knight
114
28     Rhenzo
        Epic Elite Knight
113
29     Elijah Jr
        Epic Elite Knight
112
30     En Tera
        Epic Elite Knight
112