Top PlayersRank Flag Name Level
1     Scrub
        Epic Elite Knight
140
2     Australia
        Knight
137
3     -old Powerz-
        Epic Elite Knight
137
4     - Swdmr -
        Epic Elite Knight
134
5     Riesen
        Epic Elite Knight
133
6     Mr Of Hell
        Spin Elite Knight
133
7     Hunter Ek
        Epic Elite Knight
129
8     Lalax
        Spin Elite Knight
125
9     Rebellion
        Epic Elite Knight
125
10     Spectraazz
        Epic Elite Knight
125
11     Stola Rules
        Knight
122
12     Wait
        Epic Elite Knight
121
13     Budweiser
        Epic Elite Knight
120
14     Zayko
        Epic Elite Knight
120
15     - Ingrid Lafleur -
        Epic Elite Knight
119
16     Iego
        Epic Elite Knight
119
17     -old Powerzz-
        Epic Elite Knight
118
18     Koen
        Epic Elite Knight
118
19     - Miichal -
        Epic Elite Knight
116
20     Tankaloty
        Epic Elite Knight
116
21     Seppuku
        Mixed Elite Knight
115
22     Yooo
        Epic Elite Knight
114
23     Fearless
        Epic Elite Knight
114
24     Flugel
        Elite Knight
114
25     Helenaa
        Elite Knight
114
26     Sinned
        Mixed Elite Knight
114
27     Rhenzo
        Epic Elite Knight
113
28     Doctor Powerz
        Epic Elite Knight
113
29     Elijah Jr
        Epic Elite Knight
112
30     En Tera
        Epic Elite Knight
112